Chính sách bảo mật

s666-casino.click cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và xử lý thông tin cá nhân theo các quy định của pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn quốc tế. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký bản tin hoặc tham gia các hoạt động trên trang web.

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi hàng và số điện thoại.

  • Các thông tin cá nhân được thu thập từ bạn sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, liên lạc với bạn và cung cấp thông tin liên quan.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin không cá nhân từ bạn khi bạn tương tác với trang web, chẳng hạn như thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và các truy vấn tìm kiếm.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để:

- Cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu

- Gửi thông tin cập nhật và thông tin liên quan

- Phản hồi với yêu cầu hỗ trợ và phản hồi của bạn

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn để thực hiện công việc.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ pháp luật.